GIÁ SỈ IPHONE CHO CỬA HÀNG


Bảng giá iPhone ngày 23/11/2019

iPhone 6 & 6 Plus
16GB32GB
64GB
128GB
6G Gray    LL/A2.400K
2.600K

6G Silver    LL/A2.400K
2.600K

6G Gold    LL/A2.500K
2.700K

6 Plus Gray    LL/A3.300K
3.700K

6 Plus Silver    LL/A

3.700K

6 Plus Gold    LL/A3.500K

3.900K

iPhone 6S & 6S Plus
16GB32GB
64GB
128GB
6S Gray    (vỏ zin 99%)2.700K3.000K
3.200K

6S Silver    (vỏ zin 99%)2.700K3.000K
3.200K

6S Rose    (vỏ zin 99%)2.700K3.000K
3.200K

6S Gold    (vỏ zin 99%)2.900K3.200K
3.400K

6S Plus Gray    LL/A   (vỏ zin 99%)3.900K
4.600K

6S Plus Silver    LL/A   (vỏ zin 99%)3.900K
4.600K

6S Plus Rose    LL/A   (vỏ zin 99%)3.900K
4.600K

6S Plus Gold    LL/A   (vỏ zin 99%)3.900K
4.800K

iPhone 7 & 7 Plus
32GB128GB
256GB
7 Black    LL/A   (vỏ zin, kính zin 99%)
4.900K

7 White    LL/A   (vỏ zin, kính zin 99%)4.100K
4.900K

7 Rose    LL/A   (vỏ zin, kính zin 99%)4.100K
4.900K

7 Gold    LL/A   (vỏ zin, kính zin 99%)
5.100K

7 Red    LL/A   (vỏ zin, kính zin 99%)
5.100K

7 Plus Black    LL/A   (vỏ zin 99%)6.400K
6.900K

7 Plus White    LL/A   (vỏ zin 99%)6.300K
6.900K

7 Plus Rose    LL/A   (vỏ zin 99%)6.300K
6.900K

7 Plus Gold    LL/A   (vỏ zin 99%)6.500K
7.100K

7 Plus Red    LL/A   (vỏ zin 99%)6.500K
7.100K

iPhone 8 & 8 Plus
64GB256GB
512GB
8 Black    LL/A   (zin all 98-99%)


8 White    LL/A   (zin all 98- 99%)


8 Gold    LL/A   (zin all 98- 99%)


8 Red    LL/A   (zin all 98- 99%)


8 Plus Black    LL/A    99%8.200K


8 Plus White    LL/A   99%8.400K


8 Plus Gold    LL/A   99%8.500K


8 Plus Red    LL/A   99%8.500K


iPhone X & Xs
64GB256GB
512GB
X Black    LL/A   (zin all 98-99%)
12.500K

X White    LL/A   (zin all 98- 99%)11.500K
12.500K

Xr Xanh    LL/A   (zin all 98- 99%)


Xr Red    LL/A   (zin all 98- 99%)


Xs Black    LL/A   (zin all 98- 99%)


Xs White    LL/A   (zin al  98-99%)


Xs Gold    LL/A   (zin all 98-99%)


Xs Max Black    LL/A   (zin all 98-99%)


Xs Max White    LL/A   (zin all 98-99%)17.200K


Xs Max Gold    LL/A   (zin all 98-99%)**Tất cả các máy bao test 10 ngày.