Nhân đôi bảo hành - Gia tăng lợi ích - Đầu tư nhỏ giá trị lớn

1. Bảo hành mở rộng (BHMR) là gì?

     Bảo hành mở rộng là gói sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi ProCARE24h.vn nhằm gia tăng thời hạn bảo hành gốc đối với sản phẩm mới và sản phẩm hết bảo hành hãng với những ưu đãi và chính sách bảo hành tương đương hãng. Khách hàng sẽ không phải trả phí bảo hành sửa chữa khi mua gói này cho sản phẩm của mình trong suốt thời gian bảo hành.

2. Sử dụng dịch vụ Bảo hành mở rộng khách hàng được lợi gì?

– Được bảo hành chính hãng lâu hơn

– Tiết kiệm 100% phí phụ tùng và công sửa chữa

– Được thay thế mới khi không sửa chữa được

– Được sửa chữa, thay thế tại các trung tâm sửa chữa uy tín ProCARE24h.vn

3. Đối tượng nào được sử dụng dịch vụ BHMR?

– Khách hàng mua sản phẩm tại MrBachKhoa và ProCARE24h.vn

– Khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa tại ProCARE24h.vn

– Thời hạn bảo hành chính hãng từ 6 - 12 tháng.

4. Bảng Giá gói BHMR đang được Khách hàng ưa chuộng tại ProCARE24h.vn:

Giá sản phẩm

Giá gói BHMR 6 tháng

Giá gói BHMR 12 tháng

2- 3 triệu

300, 000đ

500,000đ

3- 4 triệu

350,000đ

600,000đ

4- 5 triệu

400, 000đ

700,000đ

5- 6 triệu

450, 000đ

800,000đ

6- 7 triệu

500, 000đ

900,000đ

7- 8 triệu

550, 000đ

950,000đ

8- 9 triệu

600, 000đ

1,100,000đ

9- 10 triệu

700, 000đ

1,200,000đ

(Tất cả lỗi do Kỹ thuật máy được Bảo hành như Chính sách hãng)